– EN METODE TIL AT HELE DET SÅREDE INDRE BARN

“Når du er såret som barn, skal du også heles som barn”

Denne terapeutiske metode, er en særlig form for samtaleterapi, som kan hele psykosomatiske symptomer der har deres oprindelse i traumatiske hændelser i barndommen.

Et SÅRET INDRE BARN er en tilstand i os, som opstår, når vi oplever et traume, mens vi er børn. Lige før traumet sker, lige før traumets mest intense øjeblik, “fryser” en del af os i tid.

En del af vores krop,følelser og hukommelse bliver stående i tid og danner det SÅREDE INDRE BARN – en fastlåst tilstand inden i, som bliver aktiveret, hver gang vi senere i livet nærmer os situationer, vores SÅREDE INDRE BARN genkender og anser for “farligt.

I et fogæves forsøg på at hele fortidens sår, kreerer det SÅREDE INDRE BARN, symptomer i den voksnes krop sind og følelsesliv.

KUNNE DU HAVE ET SÅRET INDRE BARN?

Det SÅREDE INDRE BARN lever i vores underbevisthed, i vores følelser. Symptomerne på et SÅRET INDRE BARN er mangfoldige.De rækker fra psykosomatiske symptomer såsom mareridt, angst, fobier, tvangstanker og følelser som den voksne har meget lidt kontrol over til symptomer der normalt ikke anses for at være psykosomatisk,som for eksempel astma, eksemer og migræne.

Tegn for tilstedeværelsen af et SÅRET INDRE BARN, findes også i det righoldige billede-sprog vi som voksen bruger, når vi oplever fysisk eller psykisk smerte i forskellige livs situationer: en “klump i halsen” en “sten i brystet” eller et hjerte der “slår som en hammer”, kan være de første spor af et såret indre barn.

ET SÅRET INDRE BARN PÅVIRKER DIN OMVERDEN
Dit indre barn har behov for at blive helet. Ikke kun for din egen, men også for dine omgivelsers skyld. Du riskerer at “vidergive” det til dine omgivelser, for eksempel til dine børn eller din partner, som ikke er forberedt på, at bære rundt på dine byrder, foruden sine egne.

Symptomerne er det SÅREDE INDRE BARN`S signal til den voksne om, at det eksisterer, og at det gerne vil blive hørt.Sidder du dens signaler overhørigt, prøver du at “tage dig sammen” eller på anden måde at ignorere de signaler det SÅREDE INDRE BARN sender, vil symptomerne blive værre.

HVORFOR SKULLE DU VÆLGE FLOWERING TREE METODEN?

Flowering Tree Metoden er en form for samtaleterapi som bruger underbevisthedens sprog. Et sprog dit SÅREDE INDRE BARN forstår.

Metoden kan føre dig tilbage i tid, tilbage til den fastlåste situation, hvor dit indre barn blev såret, og hvor det står “frosset” i tid.denne terapiform giver dit SÅREDE INDRE BARN muligheden for at løse sit problem i sin egen tid og på sin egen måde, forbi den voksnes ønske om at undertrykke eller fortrænge symptomerne.

“Et barns traume kræver et barns løsning”

Den kendsgerning at det SÅREDE INDRE BARN bliver “dannet” lige før det værste, det mest intense øjeblik, i en traumatisk oplevelse, gør at barnets problem kan løses uden at det behøver at genopleve traumet.

Det SÅREDE INDRE BARN indeholder selv alle elemeter det behøver til sin egen healing. Opgaven er at hjælpe det indre barn med at går igenem eller uden om traumet ved at bruge barnets viden om det skete.

Helingen af fortidens sår, og dermed nutidens problemer, sker når alle elementer som har jaget barnet i fortiden, er transformeret til tiden efter traumet. Her har barnet nye informationer og forstår at det har overlevet, lige meget hvor intens og voldsom traumet end har været. Barnet har helet sine egne sår.

Som en konsekvens af dette forsvinder de symptomer som det har været nødt til at lave. Den energi klienten hertil har brugt for at holde symptomerne på afstand, kan hun/han nu bruge til at forme tilværelsen på en ny, og mere positv måde.ved at integrere det nu HELEDE INDRE BARN i klientes personlighed, blev der skabt helt nye udfoldelsesmuligheder.

Tider og priser

Skulle du efter at har læst dette, have lyst til at bestille tid til en session så er du vedkommen til at kontakte mig.

Jeg afsætter altid tre timer til samtale og behandling hvilket koster Kr 1200,00

Behandlingen kan ikke foretages med personer som anvender forskellige former for nervemedicin, (det gælder også “lykkepiller”) idet disse indeholder stoffer der undertrykker netop de symptomer som det indre sårede barn behøver til sin egen helingsproces

Peter Raasch Alkenvej 26A 8660 Skanderborg

Tlf.: 86 57 73 08, info@floweringtree.dk