Effektiv og nænsom terapeutisk metode

“I enhver mand er der en reflektion af en kvinde, i enhver kvinde er der en refleksion af en mand, i enhver mand og kvinde er der også en refleksion af en gammel mand, en gammel kvinde, en lille dreng og en lille pige”

Sådan starter historien om The Flowering Tree, det blomstrende træ, en gammel indiansk legende. Den lærer os at vi allesammen indeholder alle elementer til vores egen helhed, og dermed til vores healing. Denne historie danner grundlag for Flowering Tree Metoden.

Flowering Tree Metoden er en effektiv og nænsom terapeutisk metode, en særlig form for samtale-terapi der bruger underbevisthedens sprog.

Flowering Tree Metoden arbejder ikke med retraumatisering og klienten opfordres ikke ud fra nutidige informationer til at rekonstruere fortiden eller til at forstille sig en løsning på traumet. Derimod bruges den visdom vores indre barn er i besiddelse af, nemlig vores ubevidste processer.

Et nyt uddannelsesforløb starter den 13. og 14. april 2019

Første Trin

13 – 14 april

27 – 28 april

11 – 12 maj

25 – 26 maj

Flowering Tree Metoden som et redskab til personlig udvikling og selv-terapi

Uddannelsen i denne metode forgår i tre trin, på de første fire seminarier lærer du at bruge denne metode først og fremmest med henblik på selv-terapi. På disse fire seminarier vil du lære at kommunikere med din underbevisthed, dit indre barn. Du vil lære hvodan og hvor du finder dit indre barn og hvordan du kan tillade denne del af dig selv at finde vejen til sin egen healing.

Samtidigt med at denne række af seminarier er starten på uddannelsesforløbet til Flowering Tree Terapeut, er den tilrettelagt på en sådan måde, at også folk der kun vil bruge metoden til deres egen selvudvikling kan deltage.

Samlet pris for dette uge seminar er Kr. 10.000,00

Andet Trin:

1 – 8 juni

Flowering Tree Metoden i praksis

Uge seminar

I løbet af dette syv dages seminar lærer deltagerne at bruge Flowering Tree Metoden med henblik på at arbejde som terapeut. Forudsætning for deltagelse i dette forløb er at man har deltaget i de første fire seminarer. På dette seminar vil deltagerne “øve” sig i denne samtale teknik under mit opsyn og vejledning.

Ugen afsluttes med at deltagerne aflægger en prøve på deres kunnen.Efter bestået prøve, får deltagene et tidsbegrænset diplom som berettiger dem til at bruge Flowering Tree Metoden under min supervision.

Pris for dette seminar: Kr.10,000.

Tredje Trin:

Afslutning & Eksamen

Der arbejdes under supervision; d.v.s. at deltagene i løbet af denne periode skal genemføre mindst ti sessioner med ti forskellige personer. Alle sessioner skal optages og der udfærdiges en udskrift til nærmere supervision.

På tre seminarer får deltagerne lejlighed til at drøfte deres erfaringer og resultater med hinanden:

Datoer for de tre seminarer aftales i fællesskab med de tilmeldte kursister

Afslutningen

1 Uge

I denne uge vil der være afsluttende prøver,hvor deltagerne medbringer en klient og gennemfører en Flowering Tree session under overvågning af en censor.Efter bestået eksamen får deltagerne udleveret et certificat som autoriserer dem til at bruge metoden.Flowering Tree metoden er momsfri efter lov om alternativ behandling.

Pris for trin 3: Kr. 10,000.

Samlet pris for uddannelsen: Kr. 28,000.